ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๒๘ ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๒๗ ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.ห้วยใหญ่)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๓๐ ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เขาไม้แก้ว)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๒๗๙ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียงด้านการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๓๑ ลว. ๒๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.บ่อทอง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๘ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.หมอนนาง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๕๔ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการยื่นแบบขอรับเงินจาก กบข.ล่วงหน้า  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๔๐ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง เชิญประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของ อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๔๕ ลว. ๒๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตกเบิก (เพิ่มเติม) ประจำงวดที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๕)  
ชบ๐๐๓๗.๑/๑๓๓๗ ลว ๒๗ ก.ย. ๕๕ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (ทถ.อ.)  
ชบ๐๐๓๗.๑/๑๓๓๖ ลว ๒๗ ก.ย. ๕๕ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (อบจ. ทน. ทม. เมืองพัทยา)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๐ ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๖ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.นาเริก)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๓ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองบอนแดง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๒ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.บ้านช้าง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๔ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เขาซก)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๐๓ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๖๕๙ ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๕๒ ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และพนักงานครู สังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๐๕๖ ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๐๖๑ ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๙๐๕๙ ลว. ๒๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดงบประมาณของ อปท.ให้กับบุคลากร อบต.ปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๑๖ ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๓ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๖ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๘ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๙๐ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา ร.ร.ท้องถิ่น (ทน.แหลมฉบัง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๔ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๔๗ ลว.๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง อนุมัติถอนคืนเงินค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี (อบต.เขาไม้แก้ว)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๕ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.วัดสุวรรณ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๔ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ท่าข้าม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๓ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ท่าข้าม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๘๐ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.บ้านเชิด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๑ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.บางเสร่)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๘ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.วัดหลวง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๗ ลว. ๑๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.สระสี่เหลี่ยม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๖ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองหงษ์)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๕ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เกษตรสุวรรณ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๔ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองหงษ์)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๓ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.ห้างสูง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๒ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เขาซก)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๐ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.เกษตรสุวรรณ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๖๙ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.โคกขี้หนอน)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๖๘ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทม.หนองปรือ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๖๗ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.คลองกิ่ว)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๙ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.หนองขยาด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๖๕๖ ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๐๔ ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณ โครงการเสริมสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๖๓๙ ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่าติดตั้งกล้องวงจร (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๖๓๘ ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดและก่อสร้างลานกีฬา)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๗ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.มาบไผ่)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๖ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.คลองกิ่ว)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓๕ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ทต.ดอนหัวฬ่อ)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๘๙ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปรงบประมาณ ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ ๑๒๘๒ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๕๙๓ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๘๖ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๒๙ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๑ ลว. ๑๗ ก.ย.๕๕ เรื่อง การเบิกจ่านเงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ. เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอนประจำเดือน ก.ย.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๒๘ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดชลบุรี  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี